top of page

Kurumların ihtiyacına yönelik hazırlanan farkındalık eğitimleri; yaratıcı dramanın, bir grubu oluşturan üyelerin yaşama deneyimlerinden yola çıkarak, bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama (rol alma) gibi teknik- lerden yararlanarak, canlandırılması tanımı ile birebir örtüşen bir yapıda kurgulanır.

Dramanın ''Yaşayarak öğrenme'' ilkesi ile oluşturulmuş eğitim programları, katılımcıyı interaktif bir biçimde sürece dahil ederek kalıcı öğrenmeyi ve davranış değişikliğini hedefler.

Dramanın yaratacağı özgün ortam, kurum içi katılımcılara kendilerini rahat ve mutlu hissettireceğinden her ne eğitim olur ise olsun, kendini tanıma, ait olma ve bütünün bir parçası olma alt kazanımları katılımcılarla buluşacaktır.

Nar Drama olarak bu güne kadar yapmış olduğumuz kurumsal çalışmalar;

Tetra Pak İzmir - Yaz, yönet, oyna

Çağdaş Drama Derneği İzmir Şubesi - Soroptimist Kadınlar Derneği iş birliği ile - Kadın Tutuklularla -  ''Yaratıcı Drama yöntemi ile Evde Gül''

Follow me Turizm - Müşteri ilişkileri ve Empati

Ted Mersin Koleji - Okul Öncesinde Yaratıcı Drama

Ted Mersin Koleji - Size Nasıl Bir Dünya Bırakalım - Veli paylaşım günleri

Limak Port-  Yaratıcı Drama Yöntemi İle İsg Farkındalığı

bottom of page